SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Zelena skola Certifikaci

2017/18 Zelena skola Certifikaci

2017/18 Certifikácia Zelenej školy
 
Vo štvrtok 5. 10. 2017 sa vo Zvolene v priestoroch auly Technickej univerzity uskutočnil proces slávnostnej certifikácie Zelených škôl na Slovensku.
Po druhý raz sme mali tú česť prevziať certifikát Zelenej školy za uplynulé dvojročné obdobie, kedy sme v škole robili zmeny v oblasti Zelené nakupovanie a úradovanie. Z predchádzajúceho obdobia nám zostáva vlajka Zelenej školy.
Slávnostnej certifikácie sa zúčastnil pán prezident Andrej Kiska.
Oživil ju kultúrny program, ktorý uvádzal moderátor Gregor Mareš. Bratia Jobusovci ako Vrbovskí víťazi, nás pobavili veselými skladbami - používajú neštandardné, podomácky vyrábané hudobné nástroje (použili napríklad nádobku wc splachovača ako bubon). Výborne to naplnilo aj myšlienku Zelenej školy – použitie opotrebovaných predmetov, ktoré by sa stali odpadom. Žiakov a študentov určite potešil Martin Harich so svojou skvelou gitarou a hlasom a schopnosťou zaktivizovať poslucháčov k „hudobnej spolupráci“
Organizátori zabezpečili občerstvenie v podobe tvorivých vegetariánskych jedál a koláčikov.
Za kolégium Zelenej školy sa tešili účasti dievčatá zo IV. A Marta, Klaudia a Paťka.
Zostala nám chvíľa času aj na prehliadku zámku vo Zvolene.
Do ďalšieho obdobia práce v programe Zelená škola sme zvolili prioritnú tému „odpad“.
Veríme, že sa ako škola aj v tejto oblasti po dvoch rokoch posunieme o krok dopredu.
  RNDr. Mária Tóthová
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie