SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Trvalá udržateľnosť v našej škole
zdroj: Pixabay

Trvalá udržateľnosť v našej škole

Na dva nasledujúce roky nám bol udelený certifikát Zelenej školy, čomu sa veľmi tešíme a v environmentálnych aktivitách nadväzujeme na štyri predošlé roky práce.

S tým súvisí aj nové smerovanie našej školy k udržateľnosti, čo sa prejaví v niekoľkých oblastiach fungovania školy: v sortimente bufetu a jedálne, v obmedzení používania plastových a tetrapakových obalov, v znižovaní a dôslednom separovaní odpadu, v šetrení energií a vody, v spôsoboch dopravy do školy, v ponuke nových voliteľných predmetov orientovaných na ekológiu a udržateľnosť, v mimovyučovacích aktivitách, všetko s cieľom znižovania uhlíkovej stopy školy. Mentormi žiakov v týchto aktivitách budú naší učitelia a ostatní zamestnanci školy. Záleží na každom jednom z nás.
Plán udržateľnosti TU...
Výsledky elektronického dotazníka TU...


Ďakujem všetkým zúčastneným respondentom.
Galina Šimončičová
riaditeľka školy


Čo s použitým olejom? Nech sa páči, riešenie...

 

Najnovšie