SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Classbuilding Day

2017/18 Classbuilding Day

2017/18 Classbuilding Day
 
  Š. Šebo iV. C
 
Žiaci IV. C pripravili pre našich prvákov program s vojenským zameraním. Ak máte však obavy, nie sú na mieste. Podujatie ponúklo aktivity zvládnuteľné pre všetkých zúčastnených, malo za cieľ ich zabaviť a pomôcť rozšíriť kontakty aj mimo svojho ročníka. Zároveň ním starší žiaci otestovali pripravenosť nováčikov na boj života stredoškoláka. Prechádzali jednotlivými stanovišťami a úlohami: napr. prekonávaním strachu z tmavého bunkru, zdolaním bludiska či tanečnej kreácie. Každý tím obohatila prítomnosť sprievodcu z III.B.
  Fotogaléria...
   
   
 

Najnovšie