SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 za klucovou dierkou

2016/17 za klucovou dierkou

2016/17 ZA KĽÚČOVOU DIERKOU
  Fotogaléria...
 
Spoločný projekt:
 - ?Stredná odborná škola pedagogická (predtým PaSA), Bullova 2, Bratislava ?Odborné učilište (OU), Dúbravská cesta 1, Bratislava
 - ?Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA (DSS a RS ROSA), Dúbravská cesta 1, Bratislava

Na začiatku maľovania plota bola medzinárodná výtvarná súťaž na tému HRANICA vypísaná SNG (viac o súťaži sa dozviete v zložke: Máš umelecké črevo).
Chceli sme vytvoriť niečo praktické, použiteľné, reálne. Plot pri vstupe do areálu, kde sa vzdelávajú a pripravujú na povolanie mentálne znevýhodnené deti a mládež, resp. kde poberajú sociálne služby, sa nám zdal prirodzenou hranicou medzi dvoma svetmi – svetom zdravých a znevýhodnených detí (nazývame ich deťmi, aj keď mnohé z nich už majú vyše 20 rokov). Plot vymedzuje priestor, v ktorom sa okrem DSS nachádza Odborné učilište a špeciálna ZŠ. Všetky tri sa dlhodobo venujú žiakom a klientom s mentálnym znevýhodnením, od ľahšieho (variant A) až po ťažší stupeň mentálneho postihnutia (variant B až C), ktorý býva často kombinovaný aj s fyzickým znevýhodnením. Takíto ľudia sú často odkázaní na celoživotnú pomoc.

Skupinky žiakov z odboru pedagogické lýceum na hodinách VYT vytvorili viacero návrhov výzdoby plota a hoci to znie jednoducho, nebola to ľahká a rýchla práca, pretože plot je vysoký 2 m a dlhý 40 metrov. Počas prvého polroka prechádzal entuziazmus zúčastnených od zúfalstva až do únavy, napriek tomu sme dokončili tri návrhy, z ktorých si p. riaditeľ DSS a RS ROSA PhDr. Miroslav Kuric (DSS je správcom celého areálu) vybral motívy kľúčových dierok, ktoré ho zaujali aj preto, že sa v nich striedajú obrázky navrhnuté klientmi DSS, žiakmi Odborného učilišťa a aj našimi žiakmi z II., III. a IV.C.
 
Bolo teda rozhodnuté. Náklady na maľovanie si podelili medzi sebou DSS a Odborné učilište a my z pedagogickej školy spolu so žiakmi OU, učebného odboru maliar sme počas májového maturitného týždňa začali so žiakmi I., II. a III.C (štvrtáčky maturovali) realizovať náš návrh výzdoby plota pri vstupe do areálu DSS a RS ROSA na Dúbravskej ceste 1.
 
Samotnému maľovaniu predchádzalo rozvrhnutie motívov a príprava podkladu, kde nám výrazne pomohli chlapci – maliari z OU. Nasledovalo zväčšovanie motívov cez štvorčekovú sieť, ktoré preverilo poznatky z matematiky a logiky. Na samotnom maľovaní sa striedali skupiny žiakov z I., II. a III.C a žiakov z OU, ktorí dokázali premaľovať svoje návrhy sami, návrhy žiakov s kombinovaným, aj fyzickým postihnutím realizovali čiastočne alebo celé naši žiaci.
 
Prečo kľúčové dierky?
„Predstavme si, že sme sa vrátili do svojho detstva. Do čias, keď sme zvedavo objavovali svet okolo seba. Zrazu však stojíme pred zatvorenými dverami. Chceme ich otvoriť, no sú zamknuté... Čo teraz? Na kľučke zbadáme maličkú kľúčovú dierku. Postavíme sa na špičky, nakukneme cez ňu. V tej chvíli sa nám ukazujú tajomstvá miestnosti. Čo však môžeme vidieť? Celú miestnosť, či len časť z nej? Bolo by hlúpe domnievať sa, že vidíme úplne všetko. Že náš pohľad je úplná realita. Čo ak aj my ľudia sme ako tá tajuplná miestnosť? Čo ak závisí len od nás, čo svetu zo seba ukážeme? Niektorí sa prezentujú na Facebooku. Možno poznáte človeka, ktorý vyzerá na fotkách úplne inak ako v skutočnosti. Kto sa správa inak v spoločnosti rodiny a inak v spoločnosti kamarátov. Vždy ukazujeme inú časť seba. Kľúčová dierka patrí ku každému plotu, dovolí nám nazrieť, čo sa za plotom skrýva... výkrik, sen, túžba, realita... Náš plot má byť výkrikom, pútačom, prelomenou bariérou medzi dvoma odlišnými svetmi.

Albert Einstein kedysi povedal, že ak budeme súdiť rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, prežije celý život v domnienke, že je hlúpa. Vráťme sa teda do svojho detstva. Pozerajme zvedavo na to, ako ľudia vyzerajú, pôsobia, ako sa správajú. Pozerajme, čo zo seba svetu ukazujú. Ale nezabúdajme na to, že náš pohľad a ani pohľad, ktorý nám určuje spoločnosť, nie je vždy ten pravdivý.“ (K. Kučerová, IV. C)
Kto sa chce dozvedieť viac, musí prekročiť hranicu predsudkov aj falošných romantických očakávaní a zbadá, že na oboch stranách hranice sú obrázky podobné, keď krásne a príjemné má rovnakú podobu: kvety, farby, motýle... alebo sa motívy vhodne dopĺňajú. Tvarovú a obsahovú komplikovanosť často vyvažuje farebná pestrosť, drsnosť námetu romantický výjav, veď rovnaké znamená statické a nudné. Poznanie rôznorodosti sveta nás posúva ďalej a porovnávanie problémov a ťažkostí zdravých a znevýhodnených nám ukazuje naše ťažkosti v reálnom svetle.
 
Čo sme sa teda pri maľovaní „ naučili“?
1) Naberať si len také množstvo farby, aké potrebujem.
2) Umývať štetce a pomôcky.
3) Chrániť farby pred zaschnutím zatváraním.
4) Vhodne sa "pracovne obliecť" - ako nevhodné sa ukázali príliš krátke sukne, ale ukázalo sa, že maľovať sa dá aj v chlpatých papučkách a v dlhých šatách s kabelkou, len potrebujete ochotného asistenta (ocka).
5) Drahé osobné veci (mobily) treba odložiť do uzamknutej miestnosti a nenechávať ich voľne na múriku pri ulici plnej ľudí.
6) Obrázky detí s ťažkým mentálnym postihnutím alebo s vážnymi psychickými problémami sú veľakrát optimistickejšie ako obrázky zdravých detí.
7) Práca, ktorej predchádza dlhá príprava, nemusí byť nakoniec nudná a zlá.
8) Pri kreatívnej práci sa ľahšie nadväzuje sociálny kontakt.
9) Intenzívna cieľavedomá práca cca 80 ľudí počas 8 dní prináša (výborné) výsledky.
10) ...
  Mgr. Táňa Filová  
 
   
   
 

Najnovšie