SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Svetovy_den_hudby

2016/17 Svetovy_den_hudby

2016/17 Oslava Svetového dňa hudby s deťmi z ŠKD na našej škole
 
21. júna zaznamenal svet  už 35 rokov odvtedy, čo začali v Anglicku a následne aj v ďalších krajinách sveta na podnet vtedajšieho francúzskeho ministra kultúry Jacka Langa sláviť Svetový deň hudby. Jeho posolstvom je oslava živej hudby rôznych štýlov. Tento rok sme sa rozhodli aj my na našej škole zrealizovať  podujatie pri tejto príležitosti, kvôli ukončovaniu klasifikácie trocha oneskorene – 28. júna.
Cieľovou skupinou, pre ktorú sme hudobné aktivity pripravili, sú deti z dvoch bratislavských ŠKD, na ktorých žiačky z  II. A triedy vykonávali súvislú odbornú prax. Nakoľko dievčatá ako druháčky zatiaľ absolvovali len náčuvy, budú si môcť priamo s deťmi v hudobných aktivitách vyskúšať to, čo sa naučili na Metodike hudobnej výchovy a zároveň získať skúsenosť s organizáciou rozsiahlejšieho podujatia pre deti. Tie si zase na jednotlivých stanovištiach prostredníctvom kreatívnych hudobných činností budú môcť zaspievať, zahrať na ľahkoovládateľné nástroje a venovať sa hudobno-pohybovej výchove.  
Veľká vďaka za iniciatívny prístup patrí Dominike Janícsekovej, ktorá prispela vo veľkej miere ako koordinátor, výtvarný návrhár i realizátor, ale i ostatným žiačkam z II. A, ktoré i v čase, keď už ostatní žiaci mohli oddychovať, boli ochotné zúčastniť sa prípravy a realizácie tohto podujatia. 
  Mgr. Iveta Macejová
   
   
 

Najnovšie