SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Girls Day

2016/17 Girls Day

2016/17 Girl's day 2017 
  Aj tento rok štvrtý štvrtok v mesiaci apríl  - 27. 4. - sa naše žiačky zúčastnili celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách Aj ty v IT - Girl's day.  
Ohlasy sú veľmi pozitívne:

Girls day na MATFYZ UK
. ...prednáškovú miestnosť sme našli hneď na  prvý krát. Tam už sedeli asi dve dievčatá a časom prichádzali ďalšie, až kým sa nás nazbieralo asi 14. Potom prišli profesori informatiky, predstavili nám odbory a my sme sa mohli pýtať na to, čo nás zaujímalo.. Robili sme aj   pokus, kde sme zisťovali EEG.  Neskôr sme išli na bioinformatiku. Tam sme dostali čísla a podľa nich sme zisťovali aké máme predpoklady na šport atď...
Lenka Novosadová, I. C

...o tomto dni som počula prvýkrát v živote.  Z hľadiska mojich  záujmov ma najviac zaujala MATFYZ UK. Mali sme dve prednášky, prvá bola o EEG (mozgové vlny), ďalšia o SNPs (genetické informácie). Ukážky na SNPs sme si mohli aj samostatne vyskúšať. Som vďačná za túto skúsenosť a zároveň dúfam, že sa budem môcť zapojiť aj nasledujúci rok...  
Andrea Petkaničová, I. C

Girls day v Orange bussiness services
...deň sa nám veľmi páčil. Začali sme krásnymi francúzskymi raňajkami, keďže Orange je francúzska firma. Následne sme pokračovali konferenčným hovorom so zahraničnými zamestnancami. Mali sme prehliadku celej spoločnosti, nádherný výhľad z 19 poschodia a nakoniec sme sa porozprávali o možnostiach po práce po ukončení školy alebo aj počas štúdia. Na záver programu sme dostali  darčeky. Deň sme si naozaj užili, o rok sa uvidíme znovu...
dievčatá z  II. C
   Mgr. D. Šestáková
   
 
 

Najnovšie