SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Maturity_vysledky

2016/17 Maturity_vysledky

2016/17 Výsledky maturít v porovnaní s národným priemerom
   
  Vysvetlivky:
  PFIČ = písomná forma internej časti maturitnej skúšky (sloh)
  PFEČ = písomná forma externej časti maturitnej skúšky (test)
  Galina Šimončičová
riaditeľka školy
 

Najnovšie