SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Umelecke_crevo

2016/17 Umelecke_crevo

2016/17 Máš umelecké črevo?
  Fotogaléria...
 
20. 3. 2017 sa v Slovenskej národnej galérii konalo semifinále bratislavského kraja vo výtvarnej súťaži Máš umelecké črevo?
„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie.
Slovenská národná galéria sa prvýkrát zapojila do výtvarnej súťaže, ktorá už niekoľko rokov beží pod záštitou štátnych a súkromných galérií
v Čechách a v Maďarsku. Úlohou zúčastnených je vytvoriť kreatívnu skupinu (min. 2 osoby) a počas roka vypracovať umelecký projekt podľa zadania. V tomto projekte je možné spojať rôzne oblasti záujmov jednotlivých študentov, zapojiť svoje okolie a pod. Projekt je možné zapracovať do plánov humanitných predmetov.
Výsledné projekty vychádzajú vždy zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod. Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita samotného diela a splnenie zadania.
Téma súťaže je každý rok iná a zameriava sa na otázky, ktoré spájajú históriu a súčasnosť výtvarného umenia. Témou tohto ročníka boli HRANICE. Študenti prezentujú svoje projekty pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov z radov umelcov, kurátorov, teoretikov a organizátorov súťaže. Do prvého ročníka sa na Slovensku prihlásilo pomerne veľa škôl, preto sa uskutočnilo semifinále v rámci škôl bratislavského kraja, kde svoje projekty prezentovalo 30 tímov, z nich porota vybrala sedem, ktoré postúpili do slovenského finále. Celkový víťaz prevezme putovnú cenu Umelecké črevo.
Naša škola sa do súťaže zapojila s dvoma projektmi:
1.
Za kľúčovou dierkou – projekt návrhu výtvarného riešenia výzdoby plota „hranice“ okolo areálu školy a DSS pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Na motívoch kľúčových dierok pracovali žiačky našej školy zo II. C, III. C a IV. C spolu so žiakmi OU a DSS Dúbravská cesta. Prezentáciu a obhajobu projektu vypracovali a realizovali K. Ivančíková a K. Kučerová zo IV. C. Návrh plota a časť výtvarných návrhov si môžete pozrieť
v prezentácii.
2. Hraničné osobnosti – na tomto projekte sa podieľali žiačky IV. C (Buchlíková, Hájková, Ivančíková, Kozáková, Kuczmanová, Kučerová, Mihálová, Ondrejičková, Veselá) parafrázovali portréty významných slovenských osobností, ktoré stáli na kultúrnej, národnej jazykovej „hranici“. Na niektoré z týchto osobností dodnes nie je jednoznačný názor, a preto sa často na ne odvolávajú aj súčasné pravicové radikálne politické skupiny. Projekt sme vzhľadom na charakter školy doplnili aj
parafrázovanými portrétmi J. A. Komenského (práce III. C: Zrebná, Péerová, Vaneková, Vlčková a minuloročnej IV. C).
Hoci sme nepostúpili do ďalšieho kola, všetkým zúčastneným za účasť ďakujeme, špeciálne dievčatám zo IV. C, ktoré vypracovali prezentácie
k obhajobe a projekty pred porotou obhajovali, v konkurencii gymnázií
a umeleckých škôl sme sa nemali za čo hanbiť a dúfam, že o rok to možno, skúsime znova.
   T. Filová 
  Za kľúčovou dierkou... (K. Kučerová, K. Ivančíková IV. C)
  Za dverami...Prezentácia
 
 

Najnovšie