SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Kniha

2016/17 Kniha

2016/17

Číta tu ešte niekto?

 

Na úvod kontrolná otázka. Marec je mesiac:

a) knihy
b) lásky
c) športu


Veríme, že ste odpovedali správne, marec je ešte stále mesiacom knihy! Zisťovali sme, ako
je to s láskou ku knihám na našej škole. Šikovné dievčatá z III. A pripravili jednoduchý dotazník, ktorý anonymne vyplnilo 34 z vás, žiakov i zamestnancov PaSA. Ďakujeme všetkým, ktorí si na odpovede našli čas. Alžbeta Tomčíková (III. A) všetky získané údaje zhrnula do prehľadných grafov, kde je znenie otázok i pomer jednotlivých odpovedí. Z nich vyplýva, že na úvodnú otázku, či v čase You tube, videohier a neodkladných povinností, ktoré na nás denne kladú sociálne siete, sú medzi nami ešte nejakí čitatelia, môžeme odpovedať kladne. Sú tu!

Dokonca až 65% opýtaných odpovedalo, že čítajú často. Sú to tradicionalisti, lebo rozhodne dávajú pred elektronickou formou knihy prednosť klasickým papierovým knihám, ktoré dokážu čítať i cestou v autobuse, časť z nich dokonca i v cudzom jazyku. Menej spokojní sú s výberom kníh určených na povinné čítanie – číta (alebo čítala ich) iba polovica opýtaných, druhá polovica si vyberá len niektoré alebo ich nečíta vôbec. Pri knihách podľa vlastného výberu vedú romány – ľúbostné, detektívne, dobrodružné, historické, fantasy, no a veeeľmi rozmanité boli i tituly obľúbených kníh, kde zahviezdil Exupéryho Malý princ.

S nádejou sa dívame i do budúcnosti. Na otázku, či majú naši respondenti v úmysle čítať knihy svojim vlastným deťom, odpovedalo z 34 opýtaných kladne všetkých 34! Navyše v stredu, 29. marca, sa s nami o svoje čitateľské tipy podelia žiaci 1. až 4. ročníka na súťaži Kniha môjho života. Tešíme sa!

Podrobnejší prehľad otázok i odpovedí z dotazníka si môžete pozrieť v priložených prehľadných grafoch.

  Mgr. K. Lukáčová 
  Grafy... 
 
 
 
 

Najnovšie