SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Karlovesky festival

2016/17 Karlovesky festival

2016/17 Karloveský karneval
 
Žiaci PaSA sa pokúsili zdolať ďalšiu animačnú výzvu. Deviati dobrovoľníci pripravili v nedeľné dopoludnie 19. 2. 2017 karneval s tvorivými dielňami. Účastníci si vďaka nim mohli zhotoviť náramok či škrabošku, zatancovať si, prípadne sa uchádzať o pozíciu kráľa či kráľovnej karnevalu. Vybrať tých najlepších spomedzi rytiera, princezien a víl bolo náročné. V zmysle férového rozhodnutia nám deti ukázali svoje výnimočné tanečné alebo spevácke schopnosti. Napriek statočnosti animátorov sa v programe objavili aj drobné chyby, na odstránení ktorých môžu zapracovať.
  Mgr. V. Oleksová
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie