SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 BSK Prezentacia

2016/17 BSK Prezentacia

2016/17 Prezentácia a výstava našej školy na BSK - 17. 02. 2017
 
Zriaďovateľ našej školy Bratislavský samosprávny kraj nás vyzval k prezentácii školy počas zasadnutia poslancov BSK. Spolu so žiakmi sme nainštalovali práce a masky, keďže témou prezentácie mala byť činnosť školy a obdobie fašiangov. Skupinka štyroch šikovných žiačok vo vstupných priestroroch pred rokovacou sálou predvádzala výrobu fašiangových masiek a ozdobných brošní zo šifónu. Žiaci z III. a IV. C sa s PhDr. J. Varadínkovou  zúčastnili priamo rokovania poslancov BSK. 
   Mgr. T. Filová
   Fotogaléria...
   
 

Najnovšie