SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

INEKO - rebríčky základných a stredných škôl
zdroj: Pixabay

INEKO - rebríčky základných a stredných škôl

INEKO zverejnilo aktualizované rebríčky základných a stredných škôl.

Ak chcete vybrať základnú či strednú školu, môžete si vyberať nielen podľa vzdialenosti od domu, ale aj podľa výsledkov, ktoré žiaci školy dosahujú. Inštitút INEKO zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl. Viac informácií môžete nájsť na portáli skoly.ineko.sk.
Na to, aby INEKO školu hodnotilo, musí mať dostatočnú vzorku žiakov alebo absolventov. Okrem číselného hodnotenia inštitút píše aj slovné, ktoré „odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte“.
Čo vstupuje do hodnotenia:
Stredné odborné školy: 
  • písomné maturity (40 %),
  • najvyššiu váhu (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli,
  • mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %.
Najlepšie hodnotené stredné odborné školy v Bratislavskom kraji:

 

 

Najnovšie