SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Workshop MŠ

2016/17 Workshop MŠ

2016/17 Hudobný workshop pre učiteľky materských škôl
  Pozvánka
  Tento školský rok zaznamená naša škola 35. výročie existencie. K oslave toho pekného jubilea by sme radi prispeli aj dvomi pracovnými stretnutiami s učiteľkami materských škôl, na ktoré ich týmto zároveň srdečne pozývame. V praktických aktivitách sa budeme postupne venovať jednotlivým hudobným činnostiam, pričom našim zámerom je predostrieť metodiku práce s vybraným  hudobným materiálom.   
  Tak nech sa páči - Ak máte seriózny záujem, vyplňte prihlášku v priloženom letáčiku na prvý z nich a zašlite ju na tam uvedenú adresu.
  Leták...
  Fotogaléria...
   Mgr. I. Macejová
 
 

Najnovšie