SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Gabcikovo

2016/17 Gabcikovo

2016/17 Gabčíkovo
 
Tento školský rok sme v septembri opäť navštívili vodné dielo Gabčíkovo s jeho plavebnými komorami. Absolvovali sme 2 hodinovú plavbu výletnou loďou, na nej sme mohli zažiť stúpanie a klesanie v plavebných komorách, ktoré pomáhajú vyrovnať rozdielnu výšku vodných hladín. 
Počasie nám prialo a mohli sme zažiť veľmi príjemný čas v okolitej prírode najmladšej chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Toto územie sa vyznačuje bohatosťou vodných, mokraďových a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. 
Skvelú atmosféru exkurzie dotvárala poludňajšia opekačka, ktorú striedala plavba člnom po ramene Dunaja. 
Naše poďakovanie za prípravu akcie patrí Ing. Alexandrovi Juhošovi, jeho dcére Adrien, našej žiačke, lesníkovi Karolovi Benkovi a jeho kolegovi, ktorí nás sprevádzali v CHKO.   
        RNDr. M. Tóthová, Mgr. S. Šajdíková
 
..výlet v Gabčíkove sa nám páčil. Spoznali sme tam veľa žiakov z iných tried. Cesta loďou bola zaujímavá, preplavili sme sa cez plavebné komory a absolvovali sme aj okruh člnom.
Opekačka v lese nás zblížila, naučili sme sa veľa nového a každému by sme exkurziu odporúčali...                                                                                       „lodní cestujúci“
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie