SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2016/17 Krúžky

2016/17 Krúžky

2016/17 PONUKA KRÚŽKOV v šk. r. 2016/17  (formou vzdelávacích poukazov)
 
Krúžok bude fungovať, ak sa prihlási minimálne 12 študentov. Každý študent sa môže prihlásiť na 1 krúžok. Študent sa prihlási tak, že k svojmu menu napíše číslo krúžku. (V prípade, že sa krúžok neotvorí, môžete uviesť číslo druhého krúžku do zátvorky).
Každý študent svoje rozhodnutie o prihlásení alebo neprihlásení sa na krúžok potvrdí podpisom v prezenčnej listine svojej triedy.
 
Bratislava, 06. 09. 2016                                                   Mgr. Galina Šimončičová
                                                                                                    riaditeľka školy
 
 
Triedni profesori denných a ŠPZ študentov – prosím najneskôr do pondelka (12. 09. 2016) 
odovzdať prezenčnú listinu svojej triedy, kde sa každý študent svojím podpisom prihlási (neprihlási) na niektorý z ponúkaných krúžkov.
Študent uvedie číslo krúžku - možno si zvoliť iba jeden (výnimočne 2)!
   
 

Najnovšie