SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 VYV techniky

2015/16 VYV techniky

2015/16 Výtvarné techniky
  práce žiakov, ktoré vznikli na predmete výtvarné techniky. Témou prác bola
parafráza - voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami; v umení voľné spracovanie cudzej predlohy;
to, že podoby parafrázy a jej technické realizácie môžu byť rôzne si môžete pozrieť okrem prác súčasných žiakov 2. 3. a 4. ročníka (Kollárová, Šajbenová, Vaváková, Kuníková, Matéfyová, Kučerová, Ivančíková, Mihálová, Hájková, Ondrejičková, Buchlíková, Kuczmanová...) aj na starších prácach našich bývalých žiakov.
   Mgr. T. Filová
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie