SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Cesty za poznaním minulo

2015/16 Cesty za poznaním minulo

2015/16
Cesty za poznaním minulosti
 
Žiačky I. A sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „Cesty za poznaním minulosti“, ktorú už 8 rokov organizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným úradom, odborom  školstva v Banskej Bystrici. 
So svojimi prácami na tému „Láska má veľa podôb“ nás budú reprezentovať žiačky
N. Olahová, L. Šimová a M. Plešková.
Vyhodnotenie súťaže prebehne v druhom júnovom týždni.
  Mgr. L. Bělská
 
 
 
   
 

Najnovšie