SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Bohunova_paleta

2015/16 Bohunova_paleta

2015/16 Medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta
 
Tento školský rok sa koná už 9. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, nazvanej podľa významného slovenského realistického maliara Petra Michala Bohúňa, ktorý žil a tvoril v 19. storočí vo svojom rodisku Dolnom Kubíne. Námetom jeho diel bol bežný pracovný život dedinčanov a výjavy z mesta - jarmoky, promenády...  
   Hlavnou témou tejto súťaže už tradične ostáva portrét, postava alebo voľná interpretácia výtvarného diela, mottom tohto ročníka je výrok Richarda Wagnera - Mať priateľov to povznáša dušu. Väčšmi však povznáša byť priateľmi. 
  Naša žiačka (hoci v súčasnosti už bývalá) Nikola Šajbenová zo IV. C  sa do súťaže zapojila komiksovým spracovaním literárneho diela od Johna Bayna Chlapec v pásikavom pyžame. Práce hodnotí medzinárodná porota a výsledky sa dozvieme  až 30. júna 2016, držíme jej palce!!!
  Mgr. T. Filová
 
Nikola Šajbenová získala v medzinárodnej výtvarnej súťaži ČESTNÉ UZNANIE za komiks Chlapec v pásikavom pyžame. Gratulujeme!!!
 
 
 
 

Najnovšie