SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Maturity_Vysledky

2015/16 Maturity_Vysledky

2015/16 Výsledky maturít v porovnaní s národným priemerom
 
  Vysvetlivky:
  PFIČ = písomná forma internej časti maturitnej skúšky (sloh)
  PFEČ = písomná forma externej časti maturitnej skúšky (test)
  Galina Šimončičová
  riaditeľka PaSA
 

Najnovšie