SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Voda

2015/16 Voda

2015/16 Voda nad zlato
 
Environmentálny hudobno-vzdelávací program Voda nad zlato približuje študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýka tém ako kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia.
V utorok na konci vyučovania mali naši študenti prvých až tretích ročníkov možnosť vypočuť si kvalitný hudobný prednes dvojice zanietených muzikantov Ing. Olivera Šipkovského a Aleka Mala, ktorý dopĺňali kvalitnými aktuálnymi informáciami s dataprojekciou.
RNDr. Mária Tóthová

Tento koncert nám priblížil dôležitosť vody, ktorú si nie až tak vážime. Vedomosti, ktoré sme získali z koncertu o vode boli prepletené perfektnou muzikou. Bola to hudba, ktorá pekne nadväzovala na danú tému. Tvorcovia koncertu mali pomerne široký záber témy, no aj tak ho dokázali spracovať stručne a jasne. (I. A )

Vojny v budúcnosti nebudú o územie, o drahé kovy, ba dokonca ani o ropu, ale o vodu. Polovica ľudí žijúcich vedľa nás na tejto planéte nemá denne prístup k vode, alebo má prístup len ku tej znečistenej. Denne spotrebuje jedna osoba na Slovensku priemerne 140 litrov čistej vody. Aj takéto myšlienky zazneli na výchovnom koncerte, ktorého sme sa celá škola zúčastnili počas posledných dvoch hodín v utorok, 19. 4. 2016. Zaujímavé fakty dopĺňala dvojica AmOs spevom a výbornou hrou na gitarách. Obľúbenosť piesní, ktoré hrali, značil aj silný potlesk na konci každej z nich. Aj takto teda prispeli zaujímavejším, nám bližším spôsobom, k informovanosti o vode v našej krajine aj vo svete. Upozornili na katastrofy, ktoré môžeme svojou nedbanlivosťou spôsobiť a myslím, že pohli aj svedomím, aj keď možno nie všetkých, ale aspoň niektorých z nás. (III. C)

V utorok sme sa stretli vo veľkej telocvični, aby sme sa zúčastnili koncertu ,,Voda nad zlato,,. Zhodli sme sa, že tento koncert bol plný vody, haha. Pripomenuli sme si, ako dôležitá je pre našu existenciu a ako vďační môžeme byť, že práve v našej krajine je voda pitná a čistá. Pomedzi zaujímavé informácie o vode nám hrali piesne, ktoré súviseli s témou vody a prírody. Na koncerte sme sa toho veľa naučili a taktiež sme sa zabavili a zaspievali si. (III.AB) 
   
   
   
 

Najnovšie