SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Zeleny_objektiv

2015/16 Zeleny_objektiv

2015/16 Zelený objektív - fotografická súťaž
 
Žiačky našej školy: Uršula Šilleová (I. C) a Patrícia  Hájková (III. C) sa zapojili do súťaže pre mladých fotografov na tému LES.  Súťaž sa volá Zelený objektív a tento rok sa konal už 15. ročník, organizátorom bolo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Cieľom súťaže bola snaha „preskúmať“ vzťah mladých ľudí k prírode, obzvlášť k lesu. Naše žiačky dostali  možnosť predviesť svoj talent, dobré oko, zručnosť, pohotovosť aj estetické cítenie, porovnať svoje nadanie s rovesníkmi a verejne sa prezentovať na záverečnej výstave, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Zvolene. 
                                                                               Mgr. T. Filová
   Fotogaléria...
   
 
 

Najnovšie