SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Prasiatko Rypacik

2015/16 Prasiatko Rypacik

2015/16 Prasiatko Rypáčik
 
Prasiatko Rypáčik sa učilo povedať "R" vo štvrtok a piatok v spoločenskej miestnosti PaSA. Pomáhali mu v tom zvieratká z gazdovského dvora (maňušky), ktoré oživili študenti I.C triedy. Spolu s deťmi z MŠ Damborského, prostredníctvom riekaniek a piesní, naše prasiatko túto neľahkú úlohu zvládlo.
Je marec - mesiac knihy. Ako každý rok, aj teraz sme privítali deti z MŠ Damborského v školskej knižnici. Oboznámili sa so zaujímavými knižkami. Pani knihovníčka im porozprávala o chode školskej knižnice. Keďže knihy nám ponúkajú množstvo inšpiratívnych príbehov, pozvali sme deti do divadla. Tri mačiatka ich uviedli do deja autorského príbehu, vytvoreného študentmi I.C, pod vedením p. uč. Janovičovej.
Ďakujeme deťom za návštevu a za možnosť nadobudnúť novú, cennú skúsenosť!
  PaedDr. S. Janovičová
  Fotogaléria...
 
   
   
   
 

Najnovšie