SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Peniaze

2015/16 Peniaze

2015/16
Čo /ne/vieme o peniazoch
 
Dňa 9. 2. 2016 žiaci III. C triedy sa zúčastnili prednášky Čo /ne/vieme o peniazoch. Prednášajúcou bola Mgr. K. Dudeková, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Hlavnou myšlienkou prednášky bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.
Prednáška sa konala v aule Gymnázia L. Novomeského a zúčastnili sa jej študenti viacerých bratislavských stredných škôl.
Prednášajúca sa zaoberala 5 dôvodmi prečo je potrebné vzdelávať sa v oblasti financií.
Niekoľko zaujímavých postrehov:
- výskumná téma našich psychológov je - ROZHODOVANIE
- sú dva druhy rozhodovania - intuitívne a racionálne
- rýchle rozhodnutie nie je vždy aj dobré rozhodnutie
- niekedy „trpíme“ veľkým sebavedomím pri rozhodovaní
- myseľ nedokáže ovplyvniť to, čo sa deje objektívne /overconfident/
- strata „bolí“ viac ako tešia zisky - neplatí risk je zisk - neriskujme!
- ako funguje pamäť - čo si zapamätáme:
10% - čítanie
20% - počúvanie
30% - pozeranie
50% - vidíme a počujeme
70%  - diskutujeme o probléme
95% - niekoho učíme
  Jana Varadínková, učiteľka 
 

Najnovšie