SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Studentske volby

2015/16 Studentske volby

2015/16
Študentské voľby 2016 aj na našej škole!
 
11. februára 2016 (vo štvrtok) sa na našej škole uskutočnia študentské voľby, z výsledkov ktorých sa dozvieme, ako by mladí ľudia hlasovali v parlamentných voľbách. Ich cieľom je ukázať mladým ľuďom a najmä prvovoličom, ako samotné parlamentné voľby fungujú a podporiť ich v účasti na voľbách. Vedú mladých ľudí k demokracii a občianstvu a snažia sa im ukázať, že každý volebný hlas je potrebný a môže byť aj rozhodujúci. Študentskévoľby 2016 organizuje Rada mládeže Bratislavského kraja.  Majú celoslovenskú pôsobnosť a vzťahujú sa na všeobecnovzdelávacie aj odborné školy a nadväzujú na reprezentatívne výskumy mladých o ich postojoch pred parlamentnými voľbami. Naša účasť v študentských voľbách zahŕňa nasledovné aktivity:
- natočenie videa, fotky a rozhovor pre "Humans of Elections" (na tému: „Čo, podľa tvojho názoru, zmenia voľby a akú váhu má tvoj študentský hlas?“
- zorganizovanie samotných študentských volieb (volebnú komisiu budú tvoriť 2 študenti a jeden učiteľ a na voľbách sa zúčastnia študenti všetkých ročníkov).
- po voľbách sa môžeme zapojiť ako škola aj do skladania origami žeriavov -  všetky tie tisíce žeriavov budú vysypané 29.2. na námestí SNP v Bratislave, aby sa poukázalo na fakt, že voľby sú dôležité aj pre mladých.
  Mgr. Z. Čerňanová
  Fotogaléria...
  Voľby z pera Rebeky Jakubovej, IV. B...
  Výsledky volieb v číslach a grafoch TU...
   
 
 
 
 

Najnovšie