SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Andreas

2015/16 Andreas

2015/16
11. 12. 2015 Workshop v autistickom centre ANDREAS
 
V piatkové dopoludnie sa žiaci IV. C zúčastnili workshopu v terapeutickom centre pre deti s autizmom ANDREAS. Počas workshopu si žiaci odskúšali  v malých skupinách rôzne aktivity, ktoré originálnym a zážitkovým spôsobom ukázali, ako vnímajú svet deti s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Terapeutky nám postupne na modelových situáciách predviedli ťažkosti, ktoré sa musia deti v každodennej komunikácii naučiť prekonávať, ukázali „ambulancie“ a pomôcky, ktoré využívajú pri vizualizácii a štrukturalizácii (deti s autizmom veľakrát nerozumejú slovám, preto pri komunikácii s terapeutkami postupujú od vizuálneho objektu cez  obrázky k slovám). 
Na záver sme si pozreli životopisnú drámu o žene Temple Grandin, ktorej bol v detstve diagnostikovaný autizmus. Dokázala však premeniť svoj zvláštny dar a stala sa z nej vedkyňa, záchrankyňa zvierat a priekopníčka vzdelávania ľudí s autizmom.  Veríme, že informácie, ktoré sme získali touto zážitkovou formou, pomôžu našim žiakom počas praxe pri práci s takto postihnutými deťmi a ukážu aj inšpiráciu pri tvorbe praktickej maturitnej práce.
Týmto vyjadrujeme aj poďakovanie neziskovej organizácii ANDREAS, že nám umožnila sa workshopu zúčastniť.
  Mgr. Tatiana Filová
 

Najnovšie