SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Vianocne dielne

2015/16 Vianocne dielne

2015/16 15. 12. 2015 Vianočné dielne
 
Už každoročne naši žiaci pripravujú vianočné dielne, ktorými robia radosť svojim znevýhodneným rovesníkom a deťom. Tento rok sa na príprave podieľali žiaci zo IV. C (16), ktorí už v organizácii takýchto podujatí nie sú nováčikmi (opakovane vypomáhali pri Olympiáde pre seniorov, tvorivých aktivitách pre DSS ROSA, robili asistentov na športovej olympiáde v DSS K. Matulaya...), po prvýkrát zapojila sa takmer celá III. C (15) a I. C (10). Všetci zúčastnení vymysleli kreatívne a vkusné darčeky a aktivity, ktorými potešili pozvaných hostí – žiakov (38) OU Dúbravská cesta a žiakov 1. ročníka zo ZŠ v Lamači (17). Dôkazom toho, že išlo o úspešnú akciu bola tvorivá pracovná nálada, ktorá zasiahla takmer celé druhé poschodie našej školy, 18 stanovíšť ponúkalo tvorivé, motorické, logické aj pracovné aktivity. Mňa osobne veľmi potešilo, že naši žiaci dokážu naplánovanú aktivitu samostatne pripraviť, vhodne odkomunikovať a po sebe (čo nie je pri takom množstve ľudí zanedbateľné) aj upratať.
Od zúčastnených hostí a ich učiteľov tlmočím všetkým organizátorom: „Ďakujeme!“                                                        
 
  Mgr. T. Filová
  Fotogaléria...
 
   
   
 

Najnovšie