SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Bioenzýmy
zdroj: Wikimedia

Bioenzýmy

Každoročne ku koncu kalendárneho roku obnovujeme aplikáciu bioenzýmov, ktoré boli v škole prvýkrát aplikované 10. 12. 2015 odborným technikom.


Bioenzýmy
 

Ide o prípravky BIO-P2 a BIO-P3, aplikované  do všetkých používaných vpustí odpadového systému budovy školy.

Po aktivácii týchto prípravkov vznikne silný roztok s obsahom baktérií a enzýmov, rozkladajúcich nečistotu organického pôvodu. 
Potom dochádza k účinnému a dlhodobému rozkladu organických usadenín na stenách odpadového potrubia, zároveň aj k zamedzovaniu a hromadeniu novej nečistoty.
Aplikáciou sa zvyšuje úroveň hygieny v budove, čo všeobecne znižuje riziko výskytu nebezpečných ochorení a dochádza k účinnému odstráneniu zápachu z odpadového systému.
Výhodou tohto ošetrovania je tiež výrazné predĺženie životnosti a funkčnosti odpadového systému budovy, obmedzenie výskytu hlodavcov a posilňovanie čistiarne odpadových vôd, na ktorú je budova napojená.
Spoluprácu realizujeme s firmou Bio-enzym Petr Mrázek, Kolín                                          
RNDr. M. Tóthová
     

Najnovšie