SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Festival slobody

2015/16 Festival slobody

2015/16 Festival slobody
 
V dňoch 9. – 15. 11. 2015 Ústav pamäti národa zorganizoval Festival slobody. Zaoberal sa porušovaním ľudských práv, slobodou a neslobodou v rôznom čase a priestore. Premietali sa filmy, prebiehali diskusie, vernisáže a divadelné predstavenia.
Organizátori festivalu ponúkli našim študentom účasť na „festivale“.  V stredu 11. 11. 2015 študenti II. C triedy videli poľský vojnový film Mesto 44. Témou filmu bolo varšavské povstanie počas Druhej svetovej vojny. Pár dní predtým študenti absolvovali exkurziu do koncentračného tábora Oswienčim. Bolo nám ľúto, že k tomuto filmu nebola diskusia. Film  a koncentračný tábor vyvolali u študentov množstvo otázok a dúfali, že im budú odborne zodpovedané.
  PhDr. Jana Varadínková
 

Najnovšie