SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Klobuk_dolu

2015/16 Klobuk_dolu

2015/16 ,,Klobúk dolu, pán Brunovský!“
  Fotogaléria...
 
Dňa 28. 10. 2015 sme sa my, žiaci IV. B, zúčastnili interaktívneho podujatia v rámci predmetu Služby cestovného ruchu. Výstava bola zameraná na život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských grafikov a maliarov.
Toto podujatie je súčasťou prímestského cestovného ruchu a priamo v praxi sme mohli vidieť a vyskúšať si, aké aktivity je možné zrealizovať pre návštevníkov nášho mesta. Všetky exponáty boli voľne dostupné.
Napríklad sme si mohli vyskúšať ručne vyrábané klobúky, skladali sme si známe obrazy formou puzzle, mohli sme sa vžiť do úlohy ilustrátorov pomocou obrovských štetcov. Miestnosti boli tematicky prispôsobené – prechod strašidelným lesom, divadlo v rybacej konzerve. Prvá miestnosť bola naaranžovaná podľa prostredia, v ktorom autor vyrastal. Cieľom tejto výstavy bolo hravou formou priblížiť diela a život autora deťom predškolského a mladšieho školského veku.
Návšteva tohto podujatia potvrdila, že prímestský cestovný ruch nemusí byť len pasívnym oddychom, ale aktívnou účasťou je možné znásobiť oddych, poznanie aj zábavu pre turistov, ale aj Bratislavčanov.  
  Žiaci IV. B, maturanti a budúci animátori 
   
   
 

Najnovšie