SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 VYTsutaz

2015/16 VYTsutaz

2014/15 Výtvarná súťaž Bohúňova paleta
 
V apríli 2015 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, ktorú organizuje ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko-Bialej v Poľsku.
Osemnásteho ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 123 škôl, z toho 84 škôl zo Slovenska a 39 škôl z Poľska. Prihlásených bolo 1707 prác, ocenených porotou bolo 292. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 17. 9. 2015 v Dolnom Kubíne.
Našu školu v súťaži reprezentovala Veronika Slámová z III. A.
  Mgr. L. Bělska
 
 

Najnovšie