SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Spievajte s nami

2015/16 Spievajte s nami

2015/16 Spievajte s nami
                                    
  Fotogaléria...
  Výsledky súťaže TU...
                       
  Leták...
                                
 
 
 
dňa 11. novembra 2015 o 11.00 hodine        
 vás pozýva
 
do budovy ECAV, M. Sch. Trnavského 2/A,
841 01 Bratislava - Dúbravka
 
kde  sa uskutoční  XVI. ročník školského kola a zároveň medzinárodná súťaž
 
SPIEVAJTE S NAMI 2015
 
Súťaže sa zúčastnia partnerské školy:
 
  • Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice, SK
  • Moravské gymnázium Brno s.r.o., CZ
  • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální  a Střední pedagogická škola Kroměříž, CZ
  • Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava, SK
 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !
 
Bližšie informácie:
Súťaž sa uskutoční v speve v kategóriách:
Ľudová pieseň a Umelá pieseň.
 
Je určená pre žiakov 1. – 4. ročníka vyššieho sekundárneho vzdelávania (15 – 19 ročných).
Prihlásenie sa súťažiacich do školského kola sa koná do 2.11.2015 u Mgr. D. Brlášovej, spisujú žiačky 2. A triedy.
 
Záujemcovia – víťazi triedneho kola, súťažia v speve so sprievodom na hudobnom nástroji, resp. s hudobným sprievodom so záznamu.
O spoluprácu a pomoc sa môžete obrátiť na svojich spolužiakov... alebo si priniesť vlastnú nahrávku hudobného sprievodu na USB nosiči (nie mobil...), a to riadne označenú menom a triedou. Spev a capella alebo duo bez hudobného sprievodu je vhodné využiť iba v kategórii Ľudová pieseň.
 
Pri výbere súťažných piesní bude porota zohľadňovať okrem hudobných spôsobilostí súťažiacich aj kultúrne bohatstvo našich predkov a celkový dojem z interpretácie.
Pre účastníkov zo zahraničia nie je podmienkou účasti     v súťaži spev v slovenskom jazyku.
 
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školy hodinu po ukončení súťažnej prehliadky.
 
Následne si Vás dovoľujeme pozvať na prehliadku historického centra Bratislavy a do Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana, kde by ste sa mali možnosť zúčastniť výstavy: Klobúk dolu, pán Brunovský a výstavy Miroslav Cipár – Moja krajina je moja fantázia. Vstupné 1,-€.                                                                                    
  Daniela Brlášová,  koordinátorka súťaže
   
 

Najnovšie