SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Kruzky

2015/16 Kruzky

2015/16 Záujmové krúžky 2015/2016 - otvorené na základe záujmu žiakov
 
1. Tvorba animačných činností (Mgr. T. Zuskinová)
2. Projektovanie EČ (Mgr. M. Slaninková)
3. Príprava na MS zo SJL (Mgr. S. Lukáčová)
4. Príprava na MS zo SJL (Mgr. T. Filová)
5. Doučovanie z matematiky (RNDr. M. Tóthová)
6. Volejbal a netradičné športy (Mgr. S. Šajdíková)
7. Strelecký krúžok (Mgr. Š. Klinga)
   
 
 
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 840 11 Bratislava 411
 
 
Ponuka záujmových aktivít pre študentov
v školskom roku 2015/2016
formou vzdelávacích poukazov
 
 
     V školskom roku 2015/2016 ponúka Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 840 11 Bratislava, pre svojich žiakov, ale tiež pre žiakov iných základných a stredných škôl nasledovné záujmové aktivity (krúžky):
 
 1. Tvorba animačných projektov (Mgr. Zuskinová)
 2. Projekt. edukačných činností – príprava na PČOZ IV. B, C(Mgr. Niková)
 3. Projektovanie edukačných činností pre IV. A, C (Mgr. Zuskinová)
 4. Projektovanie edukačných činností pre IV. A, C (Mgr. Niková)
 5. Projektovanie edukačných činností pre IV. A, C (Mgr. Slaninková)
 6. Projektovanie edukačných činností pre IV. A, C (Mgr. Klinga)
 7. Príprava na maturitnú skúšku zo SJL pre IV. A, B (Mgr. Lukáčová)
 8. Príprava na maturitnú skúšku zo SJL pre IV. C (Mgr. Filová)
 9. Multikultúrne výlety a podujatia (Mgr. Brlášová)
10. Poznávanie a ochrana životného prostredia (RNDr. Tóthová)
11. Doučovanie z matematiky (Mgr. Šestáková)
12. Doučovanie z matematiky (RNDr. Tóthová)
13. Relaxačné cvičenia (Mgr. Šestáková)
14. Volejbal a netradičné športy (Mgr. Šajdíková)
15. Stolný tenis a tenis (Mgr. Klinga)
16. Strelecký krúžok (Mgr. Klinga)
17. Športové hry (Mgr. Štancelová)
18. Príprava na VŠ z biológie (Mgr. Šajdíková)
19. Zábavná edukácia (Mgr. Brlášová)
20. Basketbal a streetbal (Mgr. Čandiková)
 
 
     Krúžok bude fungovať, ak sa prihlási minimálne 12 žiakov. Každý žiak sa môže prihlásiť na 1 krúžok. Žiak sa prihlási tak, že k svojmu menu napíše číslo krúžku. (V prípade, že sa krúžok neotvorí, môžete uviesť číslo druhého krúžku do zátvorky).
     Každý žiak svoje rozhodnutie o prihlásení alebo neprihlásení sa na krúžok potvrdí podpisom v prezenčnej listine svojej triedy.
 
 
 
Bratislava, 9. 9. 2015                                                   Mgr. Galina Šimončičová
                                                                                                    riaditeľka školy
 
 
Triedni profesori – prosím najneskôr
         do piatku (11. 9. 2015)
 
odovzdať prezenčnú listinu svojej triedy, kde sa každý žiak svojím podpisom prihlási (neprihlási) na niektorý z ponúkaných krúžkov (spolu 20 – zoznam krúžkov máte priložený).
Žiak uvedie číslo krúžku - možno si zvoliť iba jeden (výnimočne 2)!
   

Najnovšie