SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Marianka

2014/15 Marianka

2014/15 Vzácny prameň v Marianke
 
V marci sme absolvovali výlet k vzácnemu prameňu v Marianke. Zároveň mal pre nás význam aj z pohľadu projektu Zelená škola, pretože intenzívnejšie sledujeme práve oblasť vody.
Voda je tu naozaj veľmi chutná, je príjemne sladká. Hoci bolo trochu chladnejšie počasie, strávili sme pri prameni asi hodinu. Oslovovali sme ľudí, ktorí sa tu zastavili načerpať si vodu.
Boli sme milo prekvapení, že takmer stále niekto pri prameni bol. My sme počas hodiny hovorili s 10 ľuďmi. Domorodí obyvatelia Marianky spomínali, že počas teplých dní sa tu na vodu dokonca čaká v rade.
Pozrite si našu prezentáciu, ktorú pripravili dievčatá z II. C
  Dievčatá z II. C
  Prezentácia ...
 

Najnovšie