SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Naši prváci hrali deťom.

2014/15 Naši prváci hrali deťom.

2014/15 Naši prváci hrali deťom
 
Prijali sme milú návštevu detí zo susednej MŠ Damborského. Keďže marec je mesiacom knihy, vo štvrtok 19.3. sa prišli pozrieť do našej školskej knižnice. Previedli ich ňou rozprávkové postavy z I. C triedy a naša pani knihovníčka Helenka. Písmenká a obrázky z kníh tvoria rôzne príbehy. Dva z nich sme pre deti spracovali do hudobno-dramatickej podoby. 
Príbeh O Snehulienke a jej trpaslíkoch vznikol z dramatickej hry. Hravosť sa stala naším inscenačným kľúčom. Miesto zlej kráľovnej však zaujal namyslený princ, ktorý bol napokon za svoje nekalé úmysly potrestaný.
Tri prasiatka sa poučili zo svojich chýb. Oslavný tanec, spoločne so všetkými zúčastnenými deťmi, zatancovali vďaka úspešnému pokusu spraviť zo zlého vlka svojho strážneho psa.
Naši prváci úspešne zvládli prvý kontakt s detskými divákmi, vyskúšali si roly hercov, sprievodcov, scénických výtvarníkov, hudobníkov a choreografov. Prajeme im ešte veľa tvorivých síl a rovnako nezabudnuteľných zážitkov!
Poďakovanie patrí p. prof. Bělskej za nenahraditeľnú pomoc pri tvorbe kulís do predstavení.
   Mgr. S. Janovičová
  Fotogaléria...
   
   
   
   

Najnovšie