SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Velki malym

2014/15 Velki malym

2014/15 Veľkí malým
   
 
Ako budúce učiteľky materskej školy sme na hodinách Tvorivej dramatiky a Kreatívnej hudobnej výchovy nacvičili hudobnú rozprávku Bela Felixa – Ženích pre slečnu Myšku, aby sme takto zúročili to, čo sme sa za 4 roky štúdia na našej škole naučili. Premiérové predstavenie sme uviedli v Artotéke  Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry Mestskej knižnice v Bratislave pre najmladšie deti predškolského veku dňa 12. 3. 2015. Rady by sme ním ešte potešili zopár detí. Ďalšie vystúpenie nás čaká dňa 9. 4. 2015 v MŠ Damborského v Dúbravke.
  Študentky IV. A
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie