SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Faktúry

Zverejňovanie faktúr:

Zverejňovanie dokumentov - Faktúry

2021Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2021
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2021
2020Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2020
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2020
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2020
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2020
2019Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2019

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2019

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2019
2018Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2018
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2018 
 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2018
Súhrná správá o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2018
2017 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2017
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2017
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2017 
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2017
2016
Január - Február 2016 August 2016 December 2016
Marec - Apríl - Máj 2016 September - Október 2016  
Jún - Júl 2016 November 2016  
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.. štvrťrok 
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 
2015
Január 2015 Apríl - Máj 2015 September - November 2015
Február - Marec 2015 Jún - August 2015 December 2015
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok
  Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok
2014
Január 2014 Apríl 2014 Júl 2014 Október 2014
Február 2014 Máj 2014 August 2014 November 2014
Marec 2014 Jún 2014 September  2014 December 2014
2013 
Január 2013  Apríl 2013  August-September 2013  
Február 2013  Máj 2013 Október-November 2013   
Marec 2013  Jún-Júl 2013 December 2013   
2011 - 2012
Február 2011 - Marec 2012  Október 2012 November 2012  December 2012 

Najnovšie