SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 C_Projektove_stretnutie

2014/15 C_Projektove_stretnutie

2014/15 Medzinárodné projektové stretnutie Comenius 19. - 23. január 2015
  Poďakovanie
  Vážení rodičia a žiaci našej školy,
Dovoľte, aby som Vám úprimne poďakovala za to, že ste boli ochotní ubytovať zahraničných študentov vo Vašich rodinách a poskytnúť pohostenie pre našich zahraničných partnerov. Týmto ste aj Vy prispeli k úspešnému priebehu projektového strenutia. Veľmi si vážime Vašu ochotu a pomoc, bez ktorej by sme nemohli naplniť ciele nášho projektu.
Priebeh a výsledky projektu môžete sledovať na našej webovej stránke.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami aj v budúcnosti pri podobných akciách.
   Mgr. Galina Šimončičová
   
  Podrobný program TU...
  Dúbravská televízia o našom projekte...
  Návšteva vojenského bunkra na bratislavalive.sk...
  Fotogaléria 1 ... (z pohľadu Poliakov)
  Fotogaléria 2 ... (z pohľadu Alice Koverovej a Ľudmily Kollárovej)
   
   
   

Najnovšie