SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Bunker

2014/15 Bunker

2014/15 Železná opona
  Počas plánovania januárovej medzinárodnej návštevy z 10 európskych krajín sme sa s našou triednou T. Filovou vybrali na prehliadku miesta, ktoré by sme radi našim návštevníkom priblížili, veď mnohí z nich o živote a za železnou oponou a o tzv. význame tohto slova veľa nevedia. Bunker BS-08 sa nachádza na mieste bývalej štátnej hranice medzi ČSR a Rakúskom (132 km). Táto hranica bola od roku 1948, keď sa k moci dostali komunisti, uzatvorená. Prechod cez štátnu hranicu na západ nebol bez zvláštneho povolenia možný. Komunistická vláda hneď po tom, čo sa dostala k moci, začala prenasledovať ľudí, ktorí nesúhlasili s jej politikou. Títo ľudia preto utekali za slobodou cez hranice do Rakúska. Postupne komunistický režim vybudoval prísne stráženú hranicu, ktorú tvorili dve pásma:
1. hraničné pásmo – bol to úsek do 6 km, vstup bol povolený civilným obyvateľom len na povolenie hraničnej stráže
2. zakázané pásmo – na tomto úseku do 2 km do hranice bol vstup civilným obyvateľom zakázaný (bol považovaný za trestný čin), bolo to tzv. pásmo smrti bez ľudských obydlí, právo vstupu mala len hraničná stráž
Samotnú hranicu na slovenskej strane tvorili, tri ploty:
1. Vysoký plot z ostnatého drôtu
2. Plot nabitý vysokým napätím 3000-6000 voltov
3. Plot ako zábrana pre zver
Prejsť cez takto stráženú hranicu sa podarilo málokomu. Hranice štátu strážilo 5600 príslušníkov hraničnej stráže so špeciálne vycvičenými psami. Táto stráž mala zabrániť pašovaniu a najmä nedovolenému prechodu ľudí cez hranice aj za cenu ich usmrtenia. Zvláštny názov „Železná opona“ prvý raz použil britský premiér Churchill. Význam bol obrazný a znamená neprekonateľnú stenu medzi hľadiskom a scénou. Táto z našej strany prísne strážená stena, teda vlastne plot, v skutočnosti oddeľovala dva svety komunistický východ - ČSR a slobodný západ - Rakúsko.
Hranice s Rakúskom sa pokúšali prekročiť najmä ľudia z východného Nemecka, ale aj obyvatelia ČSR, ktorí chceli žiť slobodne. V priebehu prvých dvoch rokov sa podarilo utiecť z ČSR viac ako 23 000 obyvateľom, neskôr sa ich počet vylepšovaním ochrany hranice výrazne znížil
Celkovo sa odhaduje, že pri pokuse o prechod hranice bolo usmrtených cca 300 obetí. Zahynuli pod krutou streľbou (napr. sedem rán do chrbta), pod drôtenými zátarasami, vysokým napätím dokonca aj mínami v zakázanom pásme. Z príslušníkov hraničnej stráže zahynulo okolo 600 osôb, ale len malý počet (20) pri prestrelke s utečencami, príčinou zvyšných úmrtí boli samovraždy zapríčinené depresiami, alebo neopatrná manipulácia s elektrickým prúdom.
Aby ste si vedeli predstaviť, ako bola táto hranica strážená, uvedieme zopár príkladov:
1. Mladý, 19-ročný chlapec z východného Nemecka sa pokúsil po prestrihaní plotu
utiecť do Rakúska. Zbadala ho hraničná stráž a vypustila naňho špeciálne cvičené psy,
ktoré ho roztrhali. Fotografie dokumentujúce tento zločin si môžete pozrieť v dolnej
časti bunkra.
2. V zime – v decembri sa skupina utečencov aj s deťmi pokúsila o útek cez hranicu.
Dostali sa pod paľbu hraničnej stráže – zabili 4 utečencov a zranili 5-ročného chlapca.
Príslušníci hraničnej stráže za tento čin dostali vyznamenania za statočnosť.
3. Niekedy zákroky hraničnej stráže proti utečencom porušovali aj medzinárodné
dohody tým, že hraničná stráž prenasledovala utečencov až za hranice štátu. Na
mladého chlapca, ktorý sa pri úteku dostal už na územie Rakúska, hraničná stráž
vystrieľala 116 nábojov a ťažko ho zranila. Zraneného muža polícia tajne preniesla
z územia Rakúska do ČSR, aby sa vyhla medzinárodnému škandálu. Tento utečenec
po zatknutí a vyšetrovaní štátnou políciou (ŠTB), ktorá bola známa svojimi brutálnymi
metódami, skončil na psychiatrii.
Železnú oponu – ploty začali demontovať v decembri 1989.
V roku 1990 zrušili hraničnú stráž.
Hraničná stráž strážila hranice 39 rokov.
Paulína Vaváková, Denisa Kuníková, Nikola Šajbenová, III. C
   Fotogaléria...
   

Najnovšie