SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Unesco

2014/15 Unesco

2014/15 UNESCO
  Prezentácia aktivít našej školy na stretnutie pridružených škôl UNESCO. Odrážajú myšlienky UNESCO - medzikultúrne vzdelávanie, ekologia, ľudské práva, charitatívna činnosť...Gerulata, keďže sa uchádza o zápis do Zoznamu UNESCO...
  Prezentácia TU...
  Mgr. V. Oleksová

Najnovšie