SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 iBobor

2014/15 iBobor

2014/15 iBobor 2014
 
Milí žiaci, opäť tu máme informaticko - matematickú súťaž iBobor.
Súťažiť sa bude v 2 kategóriách:
SENIOR -   Piatok         7. 11.  počas 3. vyučovacej hodiny
JUNIOR -   Pondelok   10. 11.  počas 4. vyučovacej hodiny

Ďaľšie informácie nájdete na stránke www.iBobor.sk, alebo u Mgr. D. Šestákovej
   
 
Výsledky súťaže iBobor:

Najúspešnejší žiaci:
KATEGÓRIA  JUNIOR:
Magdaléna Holíková 1. A  94. percentil, Elena Šarayová 1. A   90. Percentil, Johana Hrdinová 2. AB
 
KATEGÓRIA SENIOR:
Vivien Kubicová 4. C, Lukáš Daniel Kunák 3. B, Jarmila Duchoňová 3. C
  Mgr. D. Šestáková

Najnovšie