SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Ekotopfilm

2014/15 Ekotopfilm

2014/15 Ekotopfilm
 
Filmy, besedy s tvorcami, ochutnávka zdravých jedál, škola varenia, pestrá ponuka rôznych eko produktov, workshopy či  zaujímavé súťaže, kreatívne hry pre deti. Toto všetko ponúkol tohtoročný 41. ročník Ekotopfilmu.
Študenti našej školy sa zúčastnili roznosu festivalových novín v centre mesta – pomáhali prezentácii festivalu na verejnosti.
V týždni filmového festivalu sprevádzali deti  MŠ a ZŠ pri tvorivých dielňach pri práci s odpadovým materiálom. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom z 1.A, 1.C, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C.
 
Filmovej produkcie  pre stredné školy sa zúčastnili triedy 3.A, 3.B, 3.C a 2.C.
 
Dokumenta?rny film „Voda je z?ivot“pokry?val s?iroku? problematiku vody.Pohľad odborni?kov bol kombinovaný s pohľadom laikov, ktorí pri svojej kaz?dodennej pra?ci alebo koníčkoch pricha?dzaju? do kontaktu s vodou v jej ro?znych podoba?ch.
 
Dokumenta?rny film SOS južný Sudán prináša obraz o po?sobeni? slovensky?ch neziskovy?ch organiza?cii? v Juz?nom Suda?ne. Mapuje miesta slovensky?ch misií v najmlads?ej krajine sveta. Zist?uje motiva?ciu našich l?udi? pracovat? v t?az?ky?ch podmienkach s chorými a núdznymi ľuďmi v Afrike.  RNDr. M. Tóthová
 
Postrehy našich študentov:  
...viacerým z nás sa premietanie veľmi páčilo a dokonca sa nás to aj dotklo v tom zmysle, že sme si uvedomili, aké šťastie máme, že môžeme žiť na tomto svete v podmienkach, o ktorých sa iným iba sníva, s tak úžasným materiálnym zabezpečením, kým v krajinách tretieho sveta nemajú ani elektrinu. Skladáme klobúk pred ľuďmi, ktorí túto dobrovoľnícku činnosť vykonávajú, je to skvelé a odvážne, pár z nás by taktiež či už v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti chcelo vycestovať do niektorej z týchto krajín ako dobrovoľníci.
Zamysleli sme sa aj nad tým, že je vôbec možná naša existencia na tejto planéte, koľko tvorov bolo pred nami,  koľko ich už v živote neuvidíme a akým zložitým vývojovým procesom musela prejsť naša planéta, kým nadobudla podobu, ktorú môžeme na vlastné oči vnímať dnes.
Viacerých z nás zaujalo, aký malý percentuálny podiel tvorí množstvo sladkej vody v chápaní všetkej vody na Zemi. Ak sme si to dobre zapamätali, boli to iba 2,5%, a to sme ešte nerozdelili tú sladkú vodu na rôzne podkategórie, čiže podiel pitnej vody je ešte oveľa menší.
...pretože aj my sme súčasťou tejto planéty, ktorú nazývame naším domovom,  sme zodpovední za nasledujúci rozvoj podmienok prežitia na Zemi.
A preto aj ako trieda, alebo ako členovia spoločnosti vyzývame aj ostatných, nebuďme ľahostajní, vážme si, čo máme, my sme tí, ktorí by mali začať, pretože aj v tomto prípade, tak ako v mnohých, musí začať každý od seba!  Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tohto filmového festivalu. 3B trieda
                                                                                                                                                                              
...na tomto festivale nás zaujala myšlienka zorganizovať nekomerčný festival s filmami, ktorých
obsah je zmysluplný. Z dvoch krátkych filmov, ktoré sme videli, človek cítil vďačnosť za našu planétu,
za život na nej.
...my ráno vstaneme, otočíme kohútikom a tečie nám teplá alebo studená voda. Ale ľudia v Sudáne túto možnosť nemajú. Denne tam niekto umrie a niekto sa zasa narodí. Matky rodia dlhé hodiny.
Vzácna je každá pomoc – aj našich lekárov a sestier. Každý deň ďakujem Bohu, že som zdravá a zdravie by si zaslúžil každý. Čierny, žltý, biely, malý, veľký – jednoducho každý.  2C trieda
                                                                                                                                                                            
 
...práca dobrovoľníka na Ekotopfilme mala náplň. Našou úlohou pri tvorivých dielňach bolo pozývať deti, aby si prišli vyrobiť nejakú peknú vec z odpadového materiálu. Alebo si precvičiť vedomosti formou kvízu. Myslím si, že menšie deti sa veľmi pekne zapájali. So staršími to bolo trošku zložitejšie. Tí, čo sa zapojili do tvorivých dielní, to zvládli veľmi dobre. Atmosféra bola rodinná, nikto nikoho do ničoho nemusel nútiť. A práve preto by som išla pomáhať aj na budúci rok. Určite sa to oplatí zažiť!   Slávka 3A                                                                                                                                                                                
  Fotogaléria...
   
 
 

Najnovšie