SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2014/15 Vernisaz

2014/15 Vernisaz

2014/15  
  Výstavu prác študentov našej školy s názvom "dojMY  A súHRA v Tichu" sme zahájili vernisážou s kultúrnym programom. O otvorenie sa postarala študentka Kristína Bučková z III. A triedy, sólovou skladbou pre klarinet All Is Easy od autora Františka Kaderu. Myšlienku a cieľ výstavy uviedla p. uč. Simona Janovičová a zároveň vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto výstavy. Na jej slová naviazala študentka II. C triedy, Diana Felcánová, básňou Ivana Krasku, Poetika starej lyriky. O občerstvenie sa postarali študentky zo IV. B triedy. Výstava je prístupná verejnosti každý pracovný deň od 8:00 do 19:00 vo foyer divadle Ticho a spol. do 5.11.2014.
  Fotogaléria...
  Pozvánka
 
   Mgr. S. Janovičová, Mgr. L. Bělská
 

Najnovšie