SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Vytvarna sutaz

2013/14 Vytvarna sutaz

2013/14
Celoslovenská výtvarná súťaž „Prečo som na svete rád/rada“
 
Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do výtvarnej súťaže s dlhoročnou tradíciou. Ide o celoštátnu výtvarnú súťaž s protidrogovým zameraním, tento ojedinelý projekt bol ocenený aj prestížnymi oceneniami Organizácie Spojených národov. Tohto roku sa konal jubilejný dvadsiaty ročník.
Do súťaže sa po školskom výberovom kole zapojilo celkovo 5 súťažiacich, štyria pod vedením pani profesorky Filovej a jedna žiačka pod vedením pani profesorky Bělskej.
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 1146 žiakov z celej SR.
Počet ocenených: 28, z toho 18 v kategóriach a 10 mimoriadnych ocenení.
Uzávierka súťaže bola 9. 5. 2014. Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa konalo 18. 6. 2014 v galérii NRSR na Bratislavskom hrade.
S potešením môžeme oznámiť, že jednou z ocenených súťažiacich bola aj naša žiačka Veronika Slámová z 1. AB, v kategórii stredných škôl získala druhé miesto. Veronike srdečne gratulujeme a týmto chceme povzbudiť aj ostatných žiakov k účasti na výtvarných súťažiach.
Fotografie súťažných výtvarných prác a zábery z vernisáže nájdete v galérii.
  Mgr.  L. Bělská
  Fotogaléria...
 
 

Najnovšie