SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Pitny režim

2013/14 Pitny režim

2013/14

Prezentácia o pitnom režime v Domove dôchodcov  Hestia v rámci projektu Zelená škola
 
Dňa 29. apríla sme príjemne strávili časť doobedia v Domove dôchodcov Hestia, n. o. v Dúbravke.
Našou témou bolo prezentovanie významu vody a predovšetkým pitného režimu v živote s dôrazom na staršiu vekovú kategóriu, kde  je pitný režim často zanedbávaný.
Podujatia sa zúčastnili 3 študentky 1. C  -  Katka Ivančíková, Nicole  Bartalská a Diana Felcánová, spolu s Mgr. Šestákovou
  Fotogaléria...
   
 

Najnovšie