SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Verejné obstarávanie

Oznámenia:

2021/22

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Výmena ležatých rozvodov studenej a teplej vody - 30. 03. 2022
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Príloha č. 3 - Návrh na plnenie "Výmena ležatých rozvodov studenej a teplej vody"
Výkaz výmer

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Šikmá schodisková plošina na SOŠ pedagogickej, Bullova 2, Bratislava - 15. 11. 2021
Oznámenie o zrušení VOS - Šikmá schodisková plošina - 15. 11. 2021
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Šikmá schodisková plošina na SOŠ pedagogickej, Bullova 2, Bratislava - 09. 11. 2021

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom veľkej telocvične - 16. 09. 2021
2019/20Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom telocviční - 09. 09. 2019
2018/19VÝZVA na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ošetrenie stromov v areáli školy) - 15. 03. 2019
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (prenájom priestoru na automat) - 09. 11. 2018
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (prenájom veľkej telocvične) - 17. 09. 2018
2017/18VÝZVA na predloženie  ponuky v prieskume  trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prístupový chodník k MŠ) - 20. 08. 2018
Príloha 2 - Formulár


VÝZVA na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výber panelov z pôdy) - 14. 08. 2018
Príloha 2 - Formulár


Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže (materská škola) - 16. 07. 2018
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
    Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (výdajňa stravy a bufet) - 19. 06. 2018 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (výdajňa stravy) - 02. 05. 2018
2016/17    Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (výdajňa stravy a bufet) - 13. 06. 2017
    Zápisnica o výsledku VOS - 13. 06. 2017
    Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (výdajňa stravy a bufet) - 10. 04. 2017 
    Zápisnica o výsledku VOS - 10. 04. 2017
2015/16  

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - 21. 01. 2016

    Zápisnica o výsledku VOS - 21. 01. 2016
   

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - 18. 01. 2016

2014/15   

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

    Výdajňa stravy a bufet
    Zápisnica o výsledku VOS 
2013/14  

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

  1/ VÝZVA
Zhotovenie plota 
Oprava poškodených plastových dverí, resp. ich výmena
  2/ Dodávka a inštalácia zabezpečovacieho kamerového systému

 

Najnovšie