SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Girls_Day

2013/14 Girls_Day

2013/14 Girls´ Day 2014
 
 
Dňa 24.4.2014 sa žiačky našej školy zúčastnili Girl's Day - AJ Ty v IT. Akciu zhodnotili naše dievčatá veľmi pozitívne a rady by sa na nej zúčastnili aj v budúcnosti.
 
 Pripájame krátke vyjadrenie od žiačok I. C triedy Felcánovej, Bartalskej a Mihálovej, ktoré boli vo firme Progressbarg na Michalskej ulici:
" ...počas úžasnej atmosféry sme sa mohli zúčastniť pri aktivite výroby vlastného trička z farby na textil. Neskôr sme si  skúsili prácu s počítačom kde sme si  naprogramovali ľahko nositeľnú techniku. Hneď z miesta sme sa naučili vypnúť či zapnúť svetlo v miestnosti ba aj dokonca z druhého poschodia otvoriť dvere na prízemí. Strávený deň bol veľmi zaujímavý a radi by sme to znova zopakovali..."
   Fotogaléria...
  Technika a informatika je na Slovensku považovaná za doménu mužov. V sektore informatiky pracuje iba 6% žien1 a taktiež štúdium informatiky si vyberajú iba 3% dievčat2. Vzhľadom na 10 000 aktuálne chýbajúcich informatikov na Slovensku je nevyhnutné tento stav zmeniť. Jednou z ciest je Girl’s Day!
Girls´ Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT),ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Tento deň patrí všetkým dievčatám vo veku 14-18 rokov, ktoré rozmýšľajú, akým smerom štúdia sa vydať. Univerzity, podniky, inštitúcie im v tento deň pripravujú vo svojich priestoroch program, ktorého cieľom je zoznámiť ich s prácou v IKT sektore a poukázať na jej výhody. Zámerom je motivovať ich k výberu technického a IT štúdia a následnému zamestnaniu
v tomto sektore.
Tento rok sa Girl’s Day uskutoční 24. apríla 2014 a prvýkrát ho na celom území Slovenska pripravuje občianske združenie Aj TY v IT, založené Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU). Aj Ty v IT pracuje dlhodobo so stredoškoláčkami a cez rôzne typy aktivít im približuje štúdium informatiky a možnosti, ktoré po jeho absolvovaní dievčatá majú.
Girl’s Day je svojím zameraním a jednotným celosvetovým termínom najširší kariérne orientovaný projekt pre dievčatá. Svojím dosahom oslovuje zároveň i rodičov, pedagógov a verejnosť a podporuje ich v zmene vnímania tejto profesie ako výhradne mužskej.
Priebeh projektu:
Na stránke www.ajtyvit.sk/girlsday sú v časti Partneri zverejnení všetci partneri, ktorí participujú na projekte a prijmú vo svojich priestoroch dievčatá. V časti Registrácia sú následne zverejnené všetky dostupné programy pre dievčatá a organizácie, ktoré ich pripravili.
1 Zdroj: IT Asociácia Slovenska
2 Zdroj: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Pri každej organizácii je uvedené jej sídlo, konkrétny program, čas, kedy sa koná a zároveň zostávajúci počet voľných miest. Tento sa mení po každej registrácii do daného podniku. Študentky a ich pedagógovia si vyberú program, ktorý ich zaujíma a registrujú sa naň. V konkrétny deň prídu v stanovenom čase na adresu podniku, kde si ich vyzdvihne zodpovedný pracovník. Avizovaný čas programu sú dievčatá organizované v danej spoločnosti, pod dohľadom jej pracovníka/pracovníkov.
Po ukončení programu dostane každá študentka Certifikát o absolvovaní, ktorý zároveň potvrdzuje, že sa daného programu zúčastnila.
Radi by sme poprosili vedenia škôl a pedagógov, aby podporili dievčatá v účasti na projekte a umožnili im zúčastnit sa programu, ktorý ich osloví. Každý podnik rád privíta aj samotných vyučujúcich.
Všetky vaše otázky radi zodpovieme prostredníctvom mailového kontaktu:
ajtyvit@fiit.stuba.sk, alebo telefonicky na 0902/273 128.
Petra Kotuliaková
AJ Ty v IT
www.ajtyvit.sk
   
 

 
 

Najnovšie