SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 Voda

2013/14 Voda

2013/14 24. 3. – 27. 3. 2014
TÝŽDEŇ AKTIVÍT PEDAGOGICKEJ A SOCIÁLNEJ AKADÉMIE KU SVETOVÉMU DŇU VODY
  Kolégium Zelenej školy vás pozýva zapojiť sa do tejto aktivity, ktorá sa bude konať od 24.3 - 28.3 (pondelok až piatok). Dúfame, že sa vás zapojí čo najviac a bude sa vám páčiť! Ak budete niekto potrebovať viac informácií alebo budú nejasnosti v aktivitách, príďte do IKT, budú tam vždy nejakí členovia kolégia, ktorí vám informácie ochotne poskytnú a pomôžu! Tešíme sa na vás! 
  PROGRAM...TU
   Fotogaléria TU...
  Vyhodnotenie týždňa aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody: 

 
najúspešnejšia bola 2.C so 61 bodmi
1.C s 55 bodmi
2.A s 50 bodmi
Blahoželáme! ?
ďalšie triedy:
4.A 46 bodov
3.A 43 bodov
3.B 40 bodov
1.AB 37 bodov
2.B 36 bodov
4.B 26 bodov
3.C 13 bodov
4.C 10 bodov
Je to skvelé, že žiadna trieda túto súťaž neignorovala úplne, nikto nemal 0 bodov.
Našim cieľom bolo, aby sa myšlienka o vzácnej vode stala u Vás prirodzenou, domácou.
Ďakujeme kolégiu Zelenej školy za prípravu aktivít a cennú spoluprácu.
Špeciálne poďakovanie patrí Slávke Husarikovej z 2A.
 
 

Najnovšie