SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 J.L.Bella v Sibiu

2013/14 J.L.Bella v Sibiu

2013/14

J. L. Bella v Sibiu
  Výstavu s týmto názvom pripravilo Hud.múzeum o významnom slovenskom

skladateľovi a umelcovi Jánovi L.Bellovi pri príležitosti 170.výročia jeho narodenia.

Mali sme možnosť vo štvrtok 7.11.2013 s triedou 2.A zachytiť prierez umelcovým

životom i tvorbou, prostredníctvom vystavených osobných predmetov, fotografií a

zbierok hud.nástrojov, následne vyhľadať na textových paneloch i v dokumentoch

informácie a vlastnou iniciatívou vyplniť pracovné listy. Výstava bola spracovaná

na základe archívnych výskumov v Bellovom pôsobisku Sibiň v Rumunsku a prvýkrát

vystavená na Slovensku v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici v Bratislave.

Ďakujeme Mgr.Lucii Fojtíkovej za sprevádzanie výstavou.

Mgr.Vráblová
 

 
 
 

Najnovšie