SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 C_Moje postrehy

2013/14 C_Moje postrehy

2013/14

Moje postrehy z Poľska
 
Poľsko som v  rámci projektu Comenius navštívila po mnohých rokoch. V minulosti som tam chodievala ako „pionierska“ vedúca – dnešným jazykom povedané -  animátorka. Aj po viac ako dvadsiatich rokoch som si pamätala veľa slov a fráz a opäť som ocenila, že sme sa kedysi „museli“ učiť ruský jazyk. Slovenský, poľský, ruský a iné slovanské jazyky sú nám najbližšie. Potvrdilo sa mi, že každý jazyk, či sa ho učíme dobrovoľne alebo nasilu, spontánne alebo z učebníc, môže byť užitočný a môže nám otvoriť cestu k ľuďom a novým skúsenostiam.
Zaujímavé bolo pre mňa, že ...
... poľská história je veľmi dramatická a tragická. Len udalosti vo Varšave počas II. svetovej vojny si zaslúžia pozornosť najmä pre ľudské a materiálne škody, ktoré tomuto národu spôsobila krutosť iných,
... poľská mládež o svojej histórii veľa vie a je vedená k úcte, jednote a vlastenectvu,
... úcta a slušnosť boli v škole a na miestach, ktoré sme navštívili, veľmi citeľné. Poľskí študenti neobídu dospelú osobu bez pozdravu. Pri vstupe do dverí platí pravidlo – najprv ženy a dievčatá, potom muži a chlapci. Nešetrí sa slovami prosím a prepáčte. 
... do školy sa obliekajú striedmo a pri slávnostných príležitostiach nosia formálne oblečenie (tmavé sako, biela blúzka, košeľa),
...Poliaci sú veľmi pohostinní a urobia maximum pre pohodlie a bezpečnosť svojich hostí. Návštevy zo zahraničia považujú za príležitosť spoznať iné kultúry a nadviazať medzinárodné priateľstvá.
... so slušnosťou a ochotou pomôcť sme sa stretli aj na verejnosti. Nepočuli sme vulgarizmy a nevideli násilnosti, ani na vlakovej stanici či v MHD,
...verejné priestranstvá boli oveľa čistejšie ako u nás a pôsobili bezpečne hoci aj večer a v centre miliónovej Varšavy,
... nevideli sme ani jedného bezdomovca,
... mnohé iné drobnosti, ktoré je však najlepšie zažiť na vlastné oči.
 
  Ing. Daša Hronská                                                                           10. 11. 2013
   
 
 

Najnovšie