SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 iBobor

2013/14 iBobor

2013/14

iBobor
  Výsledky súťaže iBobor:
Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov. 
Najúspešnejší:
Pavlína Vaváková, II. C
, 93. percentil, 
Simona Tóthová, II. C, 87. percentil,
Peter Počaji, II. B, 82. percentil.

Všetkým súťažiacim ďakujeme a tešíme sa o rok.
   
  Milí žiaci, nakoľko centrálny server súťaže iBobor mal poruchu dňa 11. 11. 2013 v čase priebehu súťaže, žiaci 3. a 4. ročníka - seniori - majú možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v náhradnom termíne dňa 18.11. 2013 . Presné informácie u koordinátorky súťaže D. Šestákovej.
Kategória Junior pokračuje podľa pôvodného harmonogramu - v utorok 12. 11. 2013.
  Mgr. D. Šestáková 
  Harmonogram TU... 
 
   
 

Najnovšie